Er wordt nogal verschillend gedacht over wat Public Relations precies doet. Het is daarom misschien makkelijker om te vertellen wat Public Relations niet doet. Het praat bijvoorbeeld niet recht wat krom is. Public Relations is dus geen ‘morning after pil’. Public Relations is veel meer het bewustzijn transparant te moeten zijn over wat je doet en waarom je het doet. Het stelselmatig communiceren met als doel wederzijds begrip te bevorderen, is de basis van Public Relations.

Read more...


Voor ons is Public Relations een discipline zonder veel poespas en franje. Wij beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken, want daar hebben we zelf het meeste last van. Public Relations is een mentaliteit waarin we u kunnen bijstaan. Ervaring is onze basis. Begrippen als timing, vertaalslag, inzicht, ethiek en verantwoordelijkheidsgevoel zijn ons niet vreemd.

Read more...

Strategie

Analyseren communicatieprobleem

Ontwikkelen PR-strategie met stappenplan

Advisering & uitvoering bij imagoverandering

Advisering & coaching bij crisis PR

 

Media- & perscontacten

Persberichten

Mediatraining

Woordvoerderschap

Onderhouden contacten media

(Her)schrijven redactionele
artikelen, folders, bijsluiters
en gebruiksaanwijzingen

Genereren Free Publicity

Persconferenties, press hearing, press lounge

Read more...

Wij beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken, want daar hebben we zelf het meeste last van. Bij het geven van een oplossing wegen we omgevingsfactoren altijd mee. Zo beschouwen we in ons advies de ernst van het probleem, de omvang van de organisatie, het budget en de urgentie van het probleem. Het lijkt misschien een simpele benadering, maar wel precies zoals wij het zien.

Er zijn drie manieren om met ons te werken: aangenomen opdracht, open begroting, retainer fee.

Aangenomen opdracht

We noemen dit ook wel een gesloten begroting. Als het gaat om een duidelijk afgebakende opdracht, dan maken wij vooraf een kostenbegroting. Daarin zijn de kosten van ons bureau en eventuele kosten van derden opgenomen. Denk daarbij aan kosten fotografie, drukwerk, standbouw, etc. Mochten onverwacht toch andere kosten ontstaan, dan zullen deze pas worden gemaakt, nadat de opdrachtgever hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Open begroting

Het is ook mogelijk te werken met een zogenaamde open begroting. Soms wordt in overleg met opdrachtgever voor deze oplossing gekozen als moeilijk in te schatten is hoeveel uren nodig zijn voor een project. Meestal spreken we vooraf wel een limiet af, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Als dit wordt bereikt, kunnen wij meestal inschatten hoeveel kosten nog moeten worden gemaakt en overleggen met opdrachtgever hoe verder te gaan.

Read more...