Wij beloven geen dingen die we niet waar kunnen maken, want daar hebben we zelf het meeste last van. Bij het geven van een oplossing wegen we omgevingsfactoren altijd mee. Zo beschouwen we in ons advies de ernst van het probleem, de omvang van de organisatie, het budget en de urgentie van het probleem. Het lijkt misschien een simpele benadering, maar wel precies zoals wij het zien.

Er zijn drie manieren om met ons te werken: aangenomen opdracht, open begroting, retainer fee.

Aangenomen opdracht

We noemen dit ook wel een gesloten begroting. Als het gaat om een duidelijk afgebakende opdracht, dan maken wij vooraf een kostenbegroting. Daarin zijn de kosten van ons bureau en eventuele kosten van derden opgenomen. Denk daarbij aan kosten fotografie, drukwerk, standbouw, etc. Mochten onverwacht toch andere kosten ontstaan, dan zullen deze pas worden gemaakt, nadat de opdrachtgever hiervoor goedkeuring heeft gegeven.

Open begroting

Het is ook mogelijk te werken met een zogenaamde open begroting. Soms wordt in overleg met opdrachtgever voor deze oplossing gekozen als moeilijk in te schatten is hoeveel uren nodig zijn voor een project. Meestal spreken we vooraf wel een limiet af, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Als dit wordt bereikt, kunnen wij meestal inschatten hoeveel kosten nog moeten worden gemaakt en overleggen met opdrachtgever hoe verder te gaan.

Retainer fee

De derde mogelijkheid is de zogenaamde retainer-fee. Deze vorm van samenwerking ontstaat vaak nadat bureau en opdrachtgever al enige tijd met elkaar samenwerken. Een retainer-fee is een vast aantal uren per maand, waar ook een vaste vergoeding tegenover staat. Meer of minder uren schuiven door naar de volgende maanden. Het voordeel is dat een opdrachtgever de kosten van Buch & Partners op jaarbasis kan begroten en voortdurend een beroep kan doen op onze inzet.

Terug