Public Relations is binnen een organisatie een ‘discipline’, die je het beste zou kunnen vergelijken met schoonmaken. Met PR is het net als met schoonmaken: als je iets een tijdlang niet schoonmaakt, is de investering om het op te knappen groter en kan er zelfs blijvend schade optreden. Goed PR-beleid is daarom ook moeilijk te meten. Je kunt het eigenlijk pas meten als je er mee stopt.

Read more...


De rol van adviseur staat de laatste jaren nogal ter discussie. Bij veel bedrijven en particulieren is het vertrouwen in adviseurs verdwenen. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen en accountantskantoren. Zij adviseerden jarenlang producten en diensten die niet in het belang waren van hun klanten, maar uitsluitend het eigen belang dienden. Het is een breed maatschappelijk probleem geworden dat zich ook heeft verplaatst naar andere beroepsgroepen, zoals notarissen, artsen en advocaten. De schade is groot en het wantrouwen nagenoeg onherstelbaar. Misschien kun je met eerlijk zaken doen niet altijd rijk worden, maar eerlijk zijn voelt beter en duurt nog altijd het langst!

Read more...