De rol van adviseur staat de laatste jaren nogal ter discussie. Bij veel bedrijven en particulieren is het vertrouwen in adviseurs verdwenen. Denk aan banken, verzekeringsmaatschappijen en accountantskantoren. Zij adviseerden jarenlang producten en diensten die niet in het belang waren van hun klanten, maar uitsluitend het eigen belang dienden. Het is een breed maatschappelijk probleem geworden dat zich ook heeft verplaatst naar andere beroepsgroepen, zoals notarissen, artsen en advocaten. De schade is groot en het wantrouwen nagenoeg onherstelbaar. Misschien kun je met eerlijk zaken doen niet altijd rijk worden, maar eerlijk zijn voelt beter en duurt nog altijd het langst!

Ons bureau is klein en dat heeft een reden. We willen met ons vak bezig zijn; contact hebben met onze opdrachtgevers. Dat was bijna 25 jaar geleden de belangrijkste drijfveer om dit bureau op te richten. Onze opvattingen zijn misschien wat ouderwets, maar niet elke modernisering is een verbetering. Buch & Partners is een adviesbureau dat adviseert en uitvoert. We luisteren goed naar wat u wilt en leggen dat naast onze ervaring. Uitsluitend uitvoeren wat een klant wil, is niet onze stijl. Wij zullen u altijd laten delen in onze inzichten en ervaring en met argumenten omkleed adviseren dat er soms ook andere mogelijkheden zijn. Misschien voor ons bureau niet altijd het meest lucratieve advies, maar wel voor u het advies waar u wat aan heeft. Dat was ooit ons uitgangspunt...

Terug