Strategie

Analyseren communicatieprobleem

Ontwikkelen PR-strategie met stappenplan

Advisering & uitvoering bij imagoverandering

Advisering & coaching bij crisis PR

 

Media- & perscontacten

Persberichten

Mediatraining

Woordvoerderschap

Onderhouden contacten media

(Her)schrijven redactionele
artikelen, folders, bijsluiters
en gebruiksaanwijzingen

Genereren Free Publicity

Persconferenties, press hearing, press lounge


Online

Ontwikkelen websites

Opzetten social media

 

Promotie & advertising

Ontwikkelen folders & brochures

Ontwikkelen promotiefilms

Product lancering (strategie)

Advertentiecampagnes

Beursdeelname: ontwikkeling & uitvoering

Concept en uitvoering van lezingen & symposia

 

Tekst & redactie

Interviews afnemen & uitwerken

Redigeren financieel jaarverslag, sociaal jaarverslag

Verslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Eindredactie nieuwsbrieven, magazines & personeelsuitgaven

(Her)schrijven speeches

Ghostwriting

 

Look & Feel

Ontwikkelen en implementeren van huisstijl

Opzetten huisstijlrichtlijn & huisstijlhandboek

Ontwikkelen verpakkingsmateriaal

 

Productie drukwerk

Leaflets

Folders & brochures

Nieuwsbrieven

Personeelsbladen

Jaarverslagen (Financieel, Sociaal & MVO)

Terug