Public Relations bestaat al heel lang. De Grieken en Romeinen bedreven al Public Relations, ook al kende men het begrip als zodanig nog niet. De methoden en middelen waren gebrekkig, maar men wist heel goed hoe belangrijk het is om begrip te kweken voor het doel dat nagestreefd wordt.

Door de eeuwen heen is Public Relations gebruikt voor goede, maar helaas ook voor minder goede doelen. In Europa werd Public Relations pas na de Tweede Wereldoorlog echt belangrijk. Feitelijk ontstond PR in de VS in de jaren '30. Veel grote bedrijven namen het niet zo nauw met de regels en als gevolg daarvan gingen journalisten steeds meer kritische vragen stellen. Als antwoord daarop werden bij deze bedrijven perschefs aangesteld die tot taak hadden journalisten te woord te staan en te waken over een eenduidige berichtgeving. In Nederland waren Philips en de KLM de eerste bedrijven die een perschef aanstelde. Industrialisatie, welvaart, opleiding en de ontwikkeling van communicatie hebben ervoor gezorgd dat geen enkele organisatie -commercieel en niet-commercieel- om Public Relations heen kan. Ontwikkeling van de media en het steeds mondiger worden van burgers dwingen organisaties en overheid rekenschap af te leggen voor hun gedrag.

De komst van de Walkman (Sony, 1979) wordt alom gezien als een ommekeer. Waar we eerst in staat waren grote groepen mensen te benaderen via massacommunicatie (televisie, radio, etc.) kregen we plotseling te maken met mensen die zich voor de buitenwereld afsloten door een koptelefoon op te zetten. Door de mobiele telefoon en social media is communicatie in een heel ander perspectief komen te staan. Lokale incidenten kunnen binnen enkele minuten wereldnieuws worden. De revoluties in het Midden-Oosten (Arabische Lente) werden aangewakkerd en verspreid via mobiele telefoon. Vroeger hadden we te maken met een journalist die iets op het spoor kwam. Nu is bijna elke burger met een mobiele telefoon een journalist & fotograaf. Hoe ga je als maatschappij om met deze nieuwe situatie? Het zijn vragen waar andere inzichten voor nodig zijn. Moderne communicatiemiddelen zijn er dus mede oorzaak van dat weinig verborgen blijft en kleine incidenten snel kunnen uitgroeien tot een schandaal.

Terug